Kontakty

SLAKO s.r.o.

Nedvězí 92

512 01 Slaná u Semil

Vladimír Kobrle - jednatel


Telefon: 733 768 505

Tel. č. jednatele:
603 732 309

Email: slako@mybox.cz

IČO: 60915005

DIČ: CZ60915005

ID datové schránky: 4pr8au5

Vývoz septiků a žump


Nabízíme vývoz septiků a žump fekálními vozy. Jejich obsah je likvidován v čistírně odpadních vod. Vývoz provádíme těmito vozy:

  • nákladní automobil PV3S - obsah cisterny 3,5 m3
  • traktorový návěs - obsah cisterny 10 m3Ceník fekální služby platný pro PV3S k 15. 2. 2018:


výkon MJ cena jednotková bez DPH DPH
 jízdní výkon 1 km 30 Kč +21%
 přečerpávání tekutin 1 m3 100 Kč +21%
 výkon na místě 1 hod. 550 Kč +21%
 kal ze septiků a žump* 1 m3 122 Kč +15%
 čekání 1 hod. 150 Kč +21%

*odpad zneškodňovaný na ČOV ve správě SčVaK a.s. - přefakturace