Nabízíme vývoz septiků a žump fekálními vozy. Jejich obsah je likvidován v čistírně odpadních vod.

Vývoz provádíme těmito vozy:

  • nákladní automobil PV3S – obsah cisterny 3,5 m3
  • traktorový návěs – obsah cisterny 10 m3

OBJEDNÁVKY NA TEL: 733768505, 732313994.

Ceník fekální služby platný pro PV3S

výkonMJcena jednotková
bez DPH
DPH
jízdní výkon1 km30 Kč+21%
přečerpávání tekutin1 m3100 Kč +21%
výkon na místě1 hod.550 Kč +21%
kal ze septiků a žump*1 m3124 Kč +15%
čekání1 hod.150 Kč +21%

*odpad zneškodňovaný na ČOV ve správě SčVaK a.s. – přefakturace